Sinds mei 2013 ben ik gepensioneerd chirurg, na 30 jaar in Dordrecht (Albert Schweitzer Ziekenhuis) te hebben gepraktiseerd. De tijdruimte die hierdoor ontstond gaf mij de kans iets anders en nieuws te ondernemen. Ik begon Thais te leren en daarnaast legde ik mij toe op het vertalen van het boek 'Thai, An Essential Grammar' van David Smyth. Daarnaast zijn er veel nuttige aanvullingen door mij aan toegevoegd.

De eerste editie zag het licht in 2014: 'De Thaise taal, Grammatica, spelling en uitspraak' 

Het is het eerste boek in het Nederlands voor het leren van de Thaise taal. 

Ik hoop hiermee een bijdrage te leveren aan die Nederlands sprekenden die zich de Thaise taal (enigszins) willen eigen maken, wat ikzelf als erg verrijkend heb ervaren. Tussentijds, ook in deze derde herziene editie 2017, zijn er weer meer nuttige extra's toegevoegd, waarmee ik hoop een nog waardevoller boek te hebben gemaakt.

Ik hoop dat het een stimulans is voor velen om zich toe te leggen op het leren van de Thaise taal waardoor de lezer ook als vanzelf veel meer leert over de Thaise cultuur. Ik kan een ieder verzekeren dat het leren van de taal een verrijking is.

Ronald Schütte, 2014 / 2021

  

KvK nr.: 24344437

Door u opgegeven persoonsgegevens zijn, zoals wettelijk verplicht, opgeslagen in beschermde omgeving en zullen nooit ter beschikking kunnen komen van enig andere partij. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor verzending aan u dan wel met u contact te kunnen opnemen indien nodig).